Dây điện chịu nhiệt 16 mm2, dây điện amiang 1x16mm2 chống cháy

0.00

Báo giá dây điện amiang 16 mm2, Báo giá dây điện chịu nhiệt 16 mm2, dây điện amiang chống cháy 1X16mm2, dây điện chiệu nhiệt chống cháy 16mm2, đây điện chịu nhiệt 500 độ, dây điện chịu nhiệt 300 độ, dây điện chịu nhiệt lõi đồng, dây điện chịu nhiệt lõi đồng mạ niken.

error: Content is protected !!