Dây điện chịu nhiệt 1.5 mm2, dây amiang chống cháy 1×1.5

0

Báo giá dây điện chịu nhiệt 1.5 mm2, dây điện amiang chống cháy 1×1,5mm2, dây điện chiệu nhiệt chống cháy 1.5mm2, đây điện chịu nhiệt 500 độ, dây điện chịu nhiệt 300 độ, dây điện chịu nhiệt lõi đồng, dây điện chịu nhiệt lõi đồng mạ niken.