[#1] Dây cáp đồng trần tiếp địa

0

Dây cáp đồng trần tiếp địa dùng cho hệ thống chống sét, thoát sét, tiếp địa công trình, chống giật…
Cáp đồng trần tiếp địa thường có các kích cỡ m25, m35, m50, m70, m95, m120, m150…

error: Content is protected !!