Dây cáp điện ngầm DSTA 4x

Dây cáp điện ngầm DSTA 4x là cáp điện lực 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.