Đầu cốt đồng M240 mạ thiếc, xử lý đồng nhôm

Đầu cốt đồng M240 mạ thiếc, xử lý đồng nhôm giá tốt nhất. Đầu cốt đồng M240 dùng để kết nối giữa thiết bị điện và dây dẫn, hoặc giữa cáp điện với cáp điện.

error: Content is protected !!