Đầu cốt đồng đúc M300

140,000

Gia công Đầu cốt đồng đúc M300 giá rẻ đùng trong các hệ thống điện tử viễn thông nơi tiếp xúc giữa các điểm tiếp xúc điện lớn.