Cáp đồng ngầm DSTA 2×4

0

Cáp đồng ngầm DSTA 2×4 của Công ty Cadisun sản xuất , cáp ngầm DSTA gồm 2 lõi các lõi đường kính bằng nhau, lõi cáp được vặn xoắn bằng các sợi đồng được ủ mềm bằng khí trơ.

error: Content is protected !!