Cáp điều khiển CVV-S 8×1,5

    43,114

    Cáp điều khiển CVV-S 8×1,5 dùng cho việc kích thích, khởi động… là tác động phần điều khiển của thiết bị điện như dẫn điện cho cuộn coil contactor, dẫn điện về các chân điều khiển biến tần