Aptomat MCCB LS loại 2 pha

560,000

Aptomat MCCB LS loại 2 pha

* MCCB _ ELCB  LS đa dạng về chủng loại.
– Đáp ứng đặc tính kỹ thuật cao kết hợp lợi ích kinh tế sử dụng.
– Thời gian sử dụng vượt trội so với các sản phẩm khác.
– Kết hợp tối ưu với các thiết bị phụ kiện, phụ trợ.
error: Content is protected !!