Switch chia mạng Cisco SF300 48 cổng

11,000,000

Switch chia mạng Cisco SF300 48 cổng –10/100; 2 cổng 10/100/1000; 2 cổng mini-GBIC Combo.’
Hiệu suất: Chuyển mạch công suất 17,6 Gbps, nonblocking, Chuyển tiếp tỷ lệ 13,10 Mpps hiệu suất tốc độ dây.

error: Content is protected !!