Ghen luồn dây nhựa SP 80×40

104,000

Ghen luồn dây nhựa SP 80×40 – Máng nhựa luồn dây SP 80mm x 40mm – Cable Trunking, Máng ghen luồn dây điện có nắp SP, Sino có kích thước 80mm x 40mm – 2m/ cây.

error: Content is protected !!