Ghen luồn dây nhựa SP 60×40

Ghen luồn dây nhựa SP 60×40 – Máng nhựa luồn dây SP 60mm x 40mm – Máng ghen luồn dây điện có nắp SP, Sino có kích thước 60mm x 40mm – 2m/ cây.

error: Content is protected !!