Ghen luồn dây nhựa SP 60×22

60,800.00

Ghen luồn dây nhựa SP 60×22 – Máng nhựa luồn dây SP 60mm x 22mm – Cable Trunking, Máng ghen luồn dây điện có nắp SP, Sino có kích thước 60mm x 22mm – 2m/ cây.

error: Content is protected !!