Ghen luồn dây nhựa SP 28×10

17,200

Ghen luồn dây nhựa SP 28×10 – Máng nhựa luồn dây SP 28mm x 10mm – Máng ghen luồn dây điện có nắp SP, Sino có kích thước 24mm x 14mm – 2m/ cây.

error: Content is protected !!