Ghen luồn dây nhựa SP 15×10

10,000

Ghen luồn dây nhựa SP 15×10, Máng nhựa luồn dây SP 15mm x 10mm – Máng ghen luồn dây điện có nắp SP, Sino có kích thước 24mm x 14mm – 2m/ cây.

error: Content is protected !!